SetTitle("Maqsad va vazifalar"); ?>

FUQAROLARNING O’ZINI O’ZI BOSHQARISH ORGANLARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO’YICHA TOSHKENT SHAHAR KENGASHINING MAQSADI VA VAZIFALARI


Toshkent shahar kengashining asosiy maqsadi – fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyati samaradorligini oshirish, mahalla institutini aholiga eng yaqin va xalqchil tuzilmaga aylantirish, fuqarolar yig‘inlarining mushtarak manfaatlarini ifoda etadigan uyushmaga birlashish huquqlarini ro‘yobga chiqarish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan o‘zaro hamkorligini yanada rivojlantirish.

Quyidagilar Toshkent shahar kengashining vazifalari hisoblanadi: